Erik Bergan

Art //

Bio


Jeg vokste opp på en gård i Larvik og begynte tidlig med kunst.  Mye tid gikk til å tegne og male i oppveksten, som førte til at jeg flyttet til Asker i 2016 for å gå en toårig kunstutannelsen.

Da begynte ballen å rulle og jeg lever i dag av å lage bestillingsverk via sosiale medier.  Jeg har malt hundrevis av jakker og lerret de siste årene og brenner for hva fremtiden bringer.

Social Media


   Instagram

   Facebook

   TikTok

quick info


   Art

Art