Orkestra art

Orkestra Art består i dag av 3 kunstnere med hver sine uttrykk. Det blir laget kunstverk på alt fra tekstiler til digitale grafiske verk. Det er en rask utvikling innenfor digital kunst og NFT. Og i Orkestra Art er vi opptatt av å gi de kreative sin frihet og gi dem muligheter som er fremtidsrettet.

Orkestra Art