Orkestra Art

Orkestra Art består i dag av 4 kunstnere med unike uttrykk og arbeidsmetoder. Det blir laget kunstverk på alt fra tekstiler til digitale grafiske verk. Det er en rask utvikling innenfor digital kunst og NFT. Orkestra Art er opptatt av å gi de full frihet og muligheter som er fremtidsrettet.

Art //

Sindre

Kuljo

[ art / digital art ]

Visuals //

___

Ferdinand

[ foto / film / art ]

3D //

Sindre

Steig

[ 3D / animasjon ]

Orkestra Art