Management

De kreative i kontroll.

Vi tror på at de kreative skal bestemme og det skiller oss ut fra andre selskap. Ved å gi makten til den kreative er vi overbevist om at resultatet blir best. Orkestret er ikke på scenen, men legger tilrette så de som er i rampelyset får skinne. 

Art //

Sindre

Kuljo

[ art / digital art ]

Visuals //

___

Ferdinand

[ foto / film / art ]

Orkestra Management